Personalització del backend d'autenticació amb Django

4 de Enero de 2016 · 1 min de lectura

Logo APSL

Per defecte Django empra el backend d'autenticació ModelBackend

python
AUTHENTICATION_BACKENDS = (
  'django.contrib.auth.backends.ModelBackend',
)

Aquest "backend" intenta autenticara partir del nom d'usuari i la contrasenya que reb. Nogensmenys es pot donar el cas que vulguem autenticar a partir de l'email de l'usuari.

Per aquest cas ho podem fer estenent la classe ModelBackend i reimplementant el mètode autenticate:

class MyCustomEmailAuthBackend(ModelBackend):
  """
  Allow users to log in with their email address
  """

  def authenticate(self, email=None, password=None, **kwargs):

    if email is None or password is None:
      return None

    try:
      user = User.objects.get(email=email)
      if user.check_password(password):
        return user
    except User.DoesNotExist:
      return None

Un cop que tenim el backend implementat l'hem d'afegir als settings per tal que Django ho tingui en compte:

python
AUTHENTICATION_BACKENDS = (
    'authentication.MyCustomEmailAuthBackend',
    'django.contrib.auth.backends.ModelBackend',
  )

Aleshores si el nostre formulari posteja l'email i la contrasenya ja ens podrem autenticar.

Comparte este artículo
Etiquetas
Artículos recientes