Detecció idioma per subdomini en Django

4 de Enero de 2016 · 2 min de lectura

Logo APSL

Django ens proporciona eines per detectar i fixar l'idioma de la nostra aplicació. Normalment es fa servir i18n_patterns a través del qual s'encapsulen les urls amb el mateix per tal que ens fixi a l'inici del path de la url el codi d'idioma. Amb el middleware que explicarem no cal fer servir l'i18n_patterns ja que serà el pròpi middleware que detectarà i fixarà l'idioma de l'aplicació.

Primer de tot crearem l'arxiu que contindrà el middleware:

# -*- encoding: utf-8 -*-

from django.utils import translation
from django.conf import settings

class SubdomainLanguageMiddleware(object):
  """
  Set the language for the site based on the subdomain the request
  is being served on. For example, serving on 'fr.domain.com' would
  make the language French (fr).
  """
  language_codes = [it[0] for it in settings.LANGUAGES]

  def process_request(self, request):
    try:
      lang = request.get_host().split('.')[0]
    except IndexError:
      lang = self.language_codes[0]
    if lang == 'www':
      lang = self.language_codes[0]
    if lang and lang in self.language_codes:
      translation.activate(lang)
      request.LANGUAGE_CODE = lang

Fixem-nos en el cas que no s'ens indica cap codi d'idioma i ens ve www, que fixem el primer idioma per defecte definit als settings.py.

Llavors, als "settings.py" hem de tenir configurats els idiomes amb els quals volem fer feina:

LANGUAGES = (
  ('ca', 'Català'),
  ('es', 'Español'),
  ('de', 'Deutsch'),
  ('en', 'English'),
)

i, com a darrer pas, li hem d'indicar als settings.py que ens agafi el middleware que acabem de crear:

MIDDLEWARE_CLASSES = (
  ...,
  'myproject.language_middleware.SubdomainLanguageMiddleware',
)

Llavors ja podrem accedir a la web fixant l'idioma en el subdomini:

http://www.lamevaweb.com
http://es.lamevaweb.com
http://de.lamevaweb.com
http://en.lamevaweb.com
Comparte este artículo
Artículos recientes