Formateig per defecte de les dates amb Django

4 de Enero de 2016 · 2 min de lectura

Logo APSL

Al principi de començar amb Django me vaig trobar amb el problema del format de les dates. Per a la part de frontend no és massa problemàtic ja que podem fixar noltros el format de cada data en particular. Per exemple:

{% trans 'Fecha salida' %}: {{ reservation.departure_date_res|date:'d/m/Y' }}

El problema sorgeix amb, per exemple, el format de les dates de l'administrador, el qual està determinat pels valors per defecte de django. Aquests solen variar en funció de l'idioma de l'usuari i/o del navegador. Per corregir aquests fet, Django ens proporciona un mètode per poder fixar els formats per defecte de les dates. Al directori on està definit el projecte s'ha de creat una carpeta "formats" que contingui un directori per a cada idioma (es, ca, de, en, ...) i que, cadascuna d'aquestes contingui un arxiu "formats.py" amb els formats de les dates.

Per exemple:

captura date formats

Llavors al settings.py s'ha d'afegir una linia per indicar d'on s'ha d'agafar el format de les dates:

FORMAT_MODULE_PATH = 'balearictransfer.formats'

També es poden indicar el format de les dates pels "inputs" de les dates, així com el separador decimal o de mils, per exemple:

DATE_INPUT_FORMATS = ( '%d-%m-%Y', # '21-03-2014' ) 
TIME_INPUT_FORMATS = ( '%H:%M:%S', # '17:59:59' '%H:%M', # '17:59' ) 
DATETIME_INPUT_FORMATS = ( '%d-%m-%Y %H:%M', # '21-03-2014 17:59' ) 
DECIMAL_SEPARATOR = u'.' 
THOUSAND_SEPARATOR = u',' 
NUMBER_GROUPING = 3 

A Github podeu trobar un projecte de mostra que explica com funciona el tema. I també la pertinent explicació a Stack Overflow

Comparte este artículo
Artículos recientes