Blog

Artículos, noticias y eventos de APSL

"Lookup fields" customitzats en Django

Django, de manera genèrica, ens proveeix una API del seu ORM a través de la qual ens permet executar els "querysets" que necessitem de manera més o menys optima. Malgrat això, es pot donar el cas que necessitem realitzar algun tipus de consulta una mica més customitzada o millorada. Per a tal efecte, disposem de tota una sèrie d'eines, ja siguin els objectes Q, les expressions F, els Field Lookups, etc. Sobre aquest darrer grup, el "Field lookup"'s tenim la possibilitat de definir els nostres propis. 

5 de Enero de 2016 · 2 min de lectura